Om innhold i denne bloggen

Alt innhold er underlagt åndsverkloven. Kopiering skal ikke foregå uten samtykke fra bloggeier.

tirsdag 4. desember 2018

Venter på solsnu.

Det er 4. desember, den eldste hjerfylleren min har fødselsdag og vi venter på solsnu.