Om innhold i denne bloggen

Alt innhold er underlagt åndsverkloven. Kopiering skal ikke foregå uten samtykke fra bloggeier.

onsdag 11. mars 2015

NF Digital Art Meme, DAM 138

Fastelavn har vært, tiden har løpt fra fastelavnsriset, men det vil alltid være her.
Bildet er bearbeidet i GIMP i siste fase.
Filter, distort, emboss
Bildet er klikkbart


Flere innlegg her

14 kommentarer: